SpolkaProdukcjaAkcjonariusze i inwestorzyUslugi i ofertyPressroomKontakt

Podstawowe składniki dla sukcesu komercyjnego Kolor-Met Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rynkach, gdzie działa m.in. wzmocnienie i rozwój poprzez plany inwestycyjne, nacisk na badania i rozwój innowacyjnych produktów, korzystny ceny dla konsumentów, zaopatrzenie produktów wysokiej jakości i pomoc dobrać odpowiedni asortyment do państwa potrzeb.
"Działaj lokalnie, myśli globalnie" - filozofia, która spełnia swoje długoterminowe plany i rozwój odpowiednio do następnych strategicznych priorytetów:
  • Rozwój nowych innowacyjnych produktów i towarów, skierowanych na późniejsze umocnienie kompanii na rynku.
  • Dalsze obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności pracy poprzez zmniejszenie kosztów stałych, wprowadzenia systemów automatyzacji, podwyższenie stawki dochodowości, optymalizacja planowania produkcji.
  • Stworzenie strategicznych aliansów z zagranicznymi firmami w celu zwiększenia obecności firmy.
  • Późniejszy rozwój współdziałania między spółkami zależnymi na produkcyjnym i komercyjnym poziomie.
  • Umocnienie pozycji kompanii na rynku Ukrainy.
  • Utrzymanie wysokiej jakości produktów.
  • Obrona i szacunek do przyrodniczego i socjalnego środowiska.
  • Zabezpieczenie efektywnego i bezpiecznego środowiska pracy, co pozwoli zachęcać współpracowników dla przesuwania i postępu wraz z fimą.