SpolkaProdukcjaAkcjonariusze i inwestorzyUslugi i ofertyPressroomKontakt

Siatka pleciona - Siatka tkana z drutu tworzy się przez wzajemne splot drutów osnowy i drutów wątku, ułożonych prostopadle względem siebie.

Osnowę siatki tworzą druty wzdłużne, osnowę wątków tworzą druty poprzeczne. Siatki tkane charakteryzują się rozmiarem stron oczka na prześwit – a, oraz średnicą drutu – d. Ruchomy przekrój siatki jest określany przez stosunek powierzchni oczek na prześwit ku całej powierzchni siatki. Wyraża się to procentowo wzorem:

w którym:
а – rozmiar oczka na prześwit między drutami osnowy, mm;
b - rozmiar oczka na prześwit między drutami wątku, mm;
d1- średnica drutu osnowy, mm;
d2- średnica drutu wątku, mm;

Siatki tkane nacechowane są w następujące charakterystyki:
Według rodzaju tkania dzielą się na:
 • splot zwykły;
 • splot skośny.
Według kształtu oczek na prześwit dzielą się na:
 • z oczkiem kwadratowym;
 • z oczkiem prostokątnym.
Według rodzaju metali i stopów wykorzystywanych drutów dzielą się na:
 • ze stali wysokostopowej (drut nierdzewny);
 • z metali i stopów kolorowych (drut mosiężny, miedziany);
 • ze stali niskowęglowej.

Siatka zgrzewana - Wykonana z drutów, rozmieszczonych w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach i zgrzewanych w miejscach ich skrzyżowania.

Siatka charakteryzuje się rozmiarem strony oczka na prześwit oraz średnicą drutu. Rozmiarem strony oczka na prześwit uważa się odległość pomiędzy najbliższymi drutami osnowy lub najbliższymi drutami wątku. Ruchomy przekrój siatki jest określany przez stosunek powierzchni oczek na prześwit ku całej powierzchni siatki. Wyraża się to procentowo wyżej przywołanym wzorem dla siatek tkanych.

Siatki zgrzewane nacechowane są w następujące charakterystyki:
Według kształtu oczek na prześwit siatki dzielą się na:
 • z oczkiem kwadratowym;
 • z oczkiem prostokątnym.
Według rodzaju metali i stopów wykorzystywanych drutów dzielą się na:
 • ze stali wysokostopowej (drut nierdzewny);
 • ze stali niskowęglowej.
Według powierzchni tkaniny siatki dzielą się na:
 • nie powlekane;
 • ocynkowane w tkaninie;
 • powlekane PCV (polichlorek winylu);
 • ocynkowane w tkaninie i powlekane powłoką PCW (produkują się na zamówienie).
Dopuszczalne wartości:
 • Rozmiar oczka od 8 do 300 mm;
 • Grubość drutu od 0,5 do 6 mm;
 • Szerokość od 500 do 2000 mm;
 • Długość rolki 30 metrów;
 • Długość arkusza maks. 3 metry.
Program magazynowy:
 • ze stali wysokostopowej (drut nierdzewny);
 • ze stali niskowęglowej;
 • ze stali niskowęglowej, ocynkowanej po zgrzewaniu na gorąco;
 • ze stali niskowęglowej, powlekanej po zgrzewaniu tworzywem PCV.

  Rodzaje produkcji
Nierdzewna tkana Rozmiar oczka od 0,040 mm do 20 mm, Średnica drutu od 0,03 mm
Mosiężna tkana Rozmiar oczka od 0,040 mm do 20 mm, Średnica drutu od 0,03 mm
Do filtrowania tkana
Niskowęglowa tkana Rozmiar oczka od 0,3 mm do 20 mm, Średnica drutu od 0,2 mm.
Zgrzewana ocynkowana
Zgrzewana z PCV
Zgrzewana niskowęglowa